Защита на данните

Уебсайт www.kredit15.bg (наричан по-долу Сайта).

Посетител - физическо лице, което посещава Сайта в Интернет (www.kredit15.bg).

Вашата поверителност, сигурност са много важни за нас. Всяка информация, получена от Посетителя, няма да бъде разкривана и се счита за поверителна, няма да се продава или използва по друг начин, причинявайки вреда на Посетителите.

Посетителите на Сайта имат право, без ограничения и чрез въвеждане на данни, да посещават секции на Сайта и се запознават с информационни материали.

Когато посещавате Сайта, информация за IP адреса, датата и часа на посетителя ще бъде използвана за анализ на тенденцията на посетителите за вътрешна употреба

Посещавайки Сайта, неговият Посетител се съгласява с условията на бисквитките, Защита на данните, Използване на електронна поща. Предполага се, че посетителят е прочел и приел тези условия.

Спрете да използвате Сайта, ако имате претенции към правилата и тяхното съдържание не е приемливо за вас, връзка (и) към авторските права.

Всяка информация, получена от Посетителя, няма да бъде разкривана и се счита за поверителна, няма да се продава или използва по друг начин, причинявайки вреда на Посетителите.