Сравнете кредитите, които ви интересуват, за да прецените кой е по-изгоден за вас

Най-търсените заеми

Сравнете кредитите с Kredit15.bg

Онлайн кредитиране е термин, за който хората се досещат все по-често, когато се появи спешна нужда от пари. Всичко необходимо е достъпно онлайн. Kredit15.bg предоставя обективна информация за процеса на кредитиране.

Преди да започнете кредитното сравнение, помислете внимателно каква сума искате да заемете и за колко време! 

Сравнете поне няколко оферти, преди да се спрете на някоя! 

Как да получа кредит?

За да кандидатстваш за кредит онлайн, просто избери необходимата сума и натисни бутона "Подаване на заявка ". 

Пуснете своята заявка за кредит. Скоро след това ще получите необвързваща оферта за заем, съобразена със спецификата на вашата ситуация.

Ако имате допълнителни въпроси, не се притеснявайте да се свържете с кредитната компания, за да ги зададете. Никога не подписвайте договор за заем, ако нещо по условията му не ви е ясно!

В кои случаи не е подходящо да се теглят кредити?

  • Ако нямате сигурни доходи;
  • ако сумата, която желаете да изтеглите;
  • не можете да гарантирате връщането на заема навреме.

Условия за получаване на заем:

  • Всеки български гражданин, навършил 18 години, има право да кандидатства за кредит.
  • Необходимо е да имаш валидна лична карта.
  • Необходимо да покриваш минималните кредитни изисквания.

Добра кредитна история

Начинът, по който обслужваш кредитите си се отразява в Централен Кредит Регистър (ЦКР). При кандидатстването за бързи кредити фирмата кредитор прави проверка в ЦКР, за да стигне до вашето кредитно досие и да прецени какъв е вашият потенциал за погасяването на поискания кредит. 

Годишен процент на разходите (ГПР)

ГПР (Годишен процент на разходите) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита. Ако не си пропускал повече от една вноска, и поддържаш ниско ниво на активните си кредити изграждаш добра кредитна история.

Да вземеш кредит само ако си сигурен, че можеш да го върнеш навреме!